Välkommen till guiden för solceller!

Här förklarar vi allt du behöver veta innan du investerar i en solcellsanläggning.

Guide för solceller

Experterna förutspår


Experterna inom energi och solel inklusive energimyndigheten förutspår att solenergi kommer att vara framtidens främsta energikälla. Idag är det väldigt många privata fastighetsägare som har valt att installera solceller för att kunna producera sin egen gröna elektricitet. Om du också planerar att installera solceller kan du få svar på det mesta om solenergi i vår solcellsguide.

We hedfflp you stand outgghghgddd

Hur fungerar solenergi?


Energin som finns att hämta med hjälp av solpaneler är en outtömlig energikälla som kommer att finnas så länge det finns liv på jorden. Solenergi kan delas upp i två kategorier, dels ljusenergi och dels värmeenergi. Det är solens ljusenergi som används för att producera elektricitet med hjälp av solceller.

Sverige har gynnsamma solförhållanden!


I Sverige har vi en instrålning på mellan 800 – 1400kWh per år och kvadratmeter, beroende på var man befinner sig i landet. När ljusenergin träffar solcellerna så omvandlas ljusenergin till likström.


Solceller har en verkningsgrad på mellan 15 – 23 %. Det innebär att om solinstrålningen är i genomsnitt på 1000 kWh per kvadratmeter och år så kan solcellerna ta tillvara i genomsnitt 19 % av denna energi.


Det betyder att en kvadratmeter solceller kan producera cirka 190 kWh per år. Den mängd elektricitet som matas ut på elnätet blir dock lite mindre. Detta för att det uppstår en del energiförluster i samband med att likström omvandlas till växelström.

Hur skapas elektriciteten med solceller och hur fungerar solpanelerna?


Vid installation av solpaneler så seriekopplas panelerna och slutligen så ansluts solcellsanläggning till en växelriktare, som i sin tur är ansluten till elnätet, genom en elmätare.


När solens ljusenergi träffar solcellerna så bildas en positiv och en negativ spänning mellan solcellens framsida och baksida.

Denna spänning fångas upp av en elkabel som för strömmen vidare till växelriktaren, där likströmmen omvandlas till växelström så att den kan användas direkt av fastigheten.

Vanliga frågor kring produktionen!

Vilka förutsättningar krävs vid installation av solceller?


För att få ut maximal effekt från sina solceller ska dessa installeras mot rätt väderstreck, med rätt lutning och inte på enplats där det råder skugga.

Installeras solceller på tak med rätt väderstreck eller kan

solceller monteras på ett tak i alla väderstreck?


För att få ut maximal effekt från sina solceller ska dessa monteras på ett tak i söderläge. Det går också att installera solceller på tak som vetter mot sydöst, sydväst, öster eller väster men då tappar man upp till 20 % av solcellernas effekt.

Vad är den optimala taklutningen?


Även takets lutning är viktigt för att kunna erhålla maximal effekt. En taklutning på 40 grader i norra Sverige och 45 grader i södra Sverige är den mest optimala taklutningen för att kunna få ut 100 % effekt av sina solceller som är installerade mot söder.

Det går dock att montera solceller på tak som har en lutning på mellan 12 – 60 grader. Om man vill installera solpaneler på ett platt tak eller ett tak som har en mycket svag lutning kan solpanelerna monteras i en ställning. När man monterar solpaneler i en ställning så krävs det oftast bygglov.

Hur påverkar skugga?


En annan viktig detalj som man bör tänka på är att solcellerna inte ska installeras så de hamnar i skugga under en del av dagen, från exempelvis närliggande byggnader eller träd.


Om en solcellspanel delvis hamnar i skugga så kan det sänka effekten på hela solcellsanläggningen, då alla solpaneler går ned till samma effekt som den skuggade solpanelen.


Det går att undvika detta genom att man installerar optimerare som kan koppla förbi en solcellspanel som inte producerar på full effekt.